Hoe we pesten een halt toe kunnen roepen!

Helaas is pesten op dit moment een actueel onderwerp op de school van mijn dochter. Ze zit in groep 8 en al een jaar lang wordt er een lief jongetje structureel door een aantal jongens gepest. Deze kinderen zijn 11 jaar! Onze dochter is al zo vaak overstuur van school thuis gekomen met buikpijn en de rest van de dag huilbuien omdat er in haar klas gepest wordt. We hebben gesprekken met de directeur gehad, met de juffen. Iedereen wil dat het stopt! Geen één ouder wilt dat zijn kind pest of gepest wordt. Er zijn al vele interventies geweest, sommige werken een paar weken en dan is het weer mis. (meer…)