Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid wordt ook wel afgekort met HSP (High Sensitive Person).

‘Hooggevoeligheid is een eigenschap waardoor iemand meer dan gemiddeld gevoelig is voor indrukken en prikkels en er worden meer signalen en details opgepikt.’

Het is een eigenschap van mensen die al heel lang bestaat. Vroeger waren het vooral de sjamanen die hooggevoelig waren. Als je er volledig mee in je kracht kan staan is het een hele mooie en waardevolle eigenschap die een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van je eigen geluk en het bewustzijn, liefde en vrede op aarde.

Elaine Aron is de grondlegster van het begrip ‘hooggevoeligheid’. Zij is psychologe en zelf hooggevoelig en sinds 1996 doet zij wetenschappelijk onderzoek naar hooggevoeligheid. Ook al is hooggevoeligheid wetenschappelijk vastgesteld, het wordt vaak nog niet erkend en herkend. Daarom worden er helaas in de reguliere psychologie en psychiatrie foutieve diagnoses gesteld. 20 % van de mensen is hooggevoelig en dat komt in Nederland neer op meer dan 3,3 miljoen mensen. Een groot deel van deze mensen is zich vaak nog niet bewust van zijn of haar hooggevoeligheid. Veel hoogsensitieve mensen ontwikkelen hierdoor psychische, emotionele en energetische klachten, omdat ze nog niet weten hoe ze met bepaalde kenmerken van hooggevoeligheid om moeten gaan. Het komt regelmatig voor dat er eerst een heel traject bij psychologen en artsen is afgelegd met weinig resultaat. Zodra je herkent en erkent dat je hooggevoelig bent, kan er gewerkt worden aan het verwerken en herstellen van alle klachten. Zo kan hooggevoeligheid je kracht worden en kan je meer vanuit ‘je ware zijn’ leven.

Hooggevoeligheid is vaak erfelijk, dus één van je ouders heeft het waarschijnlijk ook, alleen werd het vroeger zelden erkend en geaccepteerd. De gevoeligheid werd vaak weggedrukt of onderdrukt voor zover dat mogelijk was.

Andere kenmerken van hooggevoeligheid zijn:

–       je anders voelen dan anderen, anderen voelen vaak ook dat jij anders bent

–       stemmingen en sferen goed aanvoelen

–       eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren

–       vreedzamer en liefdevoller dan gemiddeld

–       perfectionistisch en plichtsgetrouw

–       zorgzaam en anticiperend op de behoeften van anderen

–       relatief meer last van stress en spanning

–       vaker fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, voedselintoleranties, maag-darmklachten en vermoeidheid

–       meer dan gemiddeld interesse in spiritualiteit en vaker paranormale gaven

–       minder goed functioneren bij observatie en evaluatie

–       sterker dingen aantrekken en erg gevoelig voor kritiek

–       gevoeliger voor woorden en omgevingsruis

–       sterke intuïtie

–       groot rechtvaardigheidsgevoel

Dit zijn een aantal kenmerken van hooggevoelige mensen. Erkenning en herkenning van hooggevoeligheid op vroege leeftijd is essentieel. Psychische, emotionele en energetische problemen ten aanzien van hooggevoeligheid kunnen zo worden voorkomen. Er is hier een belangrijke rol voor ouders en leerkrachten weggelegd in het ondersteunen en optimaal begeleiden van hooggevoelige kinderen. Indien een kind niet ondersteund wordt in zijn of haar hooggevoeligheid dan ontstaan er meer dan gemiddeld ernstige psychische klachten. Dit kan al ontstaan op kinder- of puberleeftijd maar ook in de volwassenheid.

Herken je jezelf, je kind of een ander als hooggevoelig en heb je vragen, klachten en wil je graag begeleiding hierbij neem dan contact op met mij, dat kan telefonisch of via de mail.