Angst

Wat is angst?

De bestaansgrond van angst is het ego, als het ego meer naar de achtergrond verdwijnt dan verminderen ook onze angsten en komt er ruimte voor vertrouwen. Angst is een emotie en een natuurlijke reactie op gevaar. Er zijn vele soorten angsten. Een klein deel van de angsten die we als mens ervaren zijn reëel, een gezonde angst, dat wil zeggen voortkomend uit onze evolutie en overleving als mens. Als we bijvoorbeeld een slang of een beer zien dan komen bij de meeste mensen gevoelens van angst naar boven want deze dieren kunnen gevaarlijk zijn. Een andere gezonde angstreactie treedt op als je op grote hoogte op een rand van een berg of gebouw staat. Dat is maar goed ook want dat weerhoudt ons ervan om over die rand heen te gaan. Andere meer sociale angsten die we ervaren in sociale interacties zijn angst voor afwijzing, angst om niet goed genoeg te zijn en angst om veroordeeld te worden. Deze angsten komen voort uit ervaringen uit het verleden waarbij pijn is ontstaan en er geen verbinding meer was met je ziel, je ware zelf. Bij hooggevoelige mensen (HSP-ers) komen deze angsten vaker voor. Zo is er ook de angst voor de dood, deze komt voort uit sterke identificatie met het ego en hierdoor is er geen wezenlijke verbinding meer met de bron, jouw ziel.

Irreële angsten

De meeste angsten die mensen hebben zijn irreëel en ongezond en leveren geen direct gevaar op ook al kan dat wel zo worden ervaren. Het zijn situaties die normaliter geen angst inboezemen als je lekker in je vel zit. Er zijn vele irreële vormen van angst, pleinvrees, smetvrees, angst voor kleine ruimtes, dwanghandelingen en gedachten en zo zijn er nog vele vormen van angsten en fobieën. Angsten kunnen je letterlijk verlammen en leiden tot sociaal isolement of het ontstaan van andere psychische en emotionele klachten.

Oorzaken van irreële angsten en fobieën

Er kunnen vele verschillende oorzaken zijn. Irreële angsten, sociale angsten ontstaan vaak op onbewust niveau en zijn het gevolg van dieper liggende trauma’s of pijn. Het kunnen coping strategieën zijn, dus mechanismen om te dealen met een situatie of ervaring die op dat moment niet verwerkt kon worden.

Angsten en fobieën zijn te behandelen!

De duur van de behandeling en de soorten interventies die ingezet worden hangen af van de soort angst en fobie en de oorzaak van deze klachten.

 

 

“Emotion is the chief source of all becoming-conscious. There can be no transforming of darkness into light and of apathy into movement without emotion”

Carl Jung