Voordelen Psycholoog Po10tial

1. Holistisch

Elk mens bestaat uit een lichaam, geest en ziel en deze staan in verbinding met elkaar. We kijken niet naar één laag maar gaan op alle lagen aan de slag. Het grote voordeel hiervan is dat er naast vermindering of verdwijnen van de klachten echt diepgaande heling kan plaatsvinden.

2. Persoonlijke benadering

In een kleinere particuliere praktijk zoals die van mij heb je direct contact met mij. Dit is veel persoonlijker omdat ik zelf de telefoon opneem en de mail beantwoord. Zo kan je meteen ervaren of dit eerste contact goed voelt, dit is van groot belang voor het vervolg van de sessies.

3. Geen labels

Psychologen die buiten de basisverzekering vallen zijn niet verplicht labels als bijvoorbeeld ‘angststoornis’ of ‘persoonlijkheidsstoornis’ op de klachten te plakken. Ik gebruik dan ook geen labels maar zie jou als mens met klachten. Dat heeft meerdere voordelen zoals het direct na de intake kunnen starten met de behandeling en een sneller herstel van de klachten.

4. Onafhankelijk van verzekeraars

Je hebt zelf invloed op de duur van het gesprek, hoeveel gesprekken je wenst en welke frequentie het beste is voor jou. Er is geen sprake van eigen risico van €385,-. Tevens heb je geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

5. Geen wachtlijst

Omdat ik op meerdere dagen werk en flexibel mijn eigen agenda kan inplannen is het mogelijk om na aanmelding in gezamenlijk overleg op korte termijn een intake te plannen. Voor een intake neem ik 75-90 minuten de tijd en voor een sessie 60-75 minuten!

6. De klacht en behandeling worden niet gemeld bij andere instanties

Jouw gegevens blijven beschermd in mijn praktijk en worden niet gedeeld met andere organisaties als de zorgverzekeraar. Jouw privacy is gewaarborgd! Jouw gegevens worden niet aangeleverd bij het landelijke DBC-informatiesyteem DIS.

Per 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het (DIS), landelijke DBC-Informatiesysteem. Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet. Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, het College voor Zorgverzekeringen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud. Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt. Meer informatie hierover is te vinden bij Nieuws.

Veel mensen vinden het fijn dat hun (psychische) klachten niet aan deze instanties bekend worden gemaakt. Nu blijft de privacy gewaarborgd en vindt er geen onnodige confrontatie plaats met betrekking tot de klachten.

7. Geen protocollen

Jij bent een uniek mens en mensen zijn dynamisch, niets is zo veranderlijk als een mens. Daarom kijken we elke sessie waar je nu staat, van daar uit gaan we verder.

8. Benutten van jouw potentieel

Elk mens heeft een heel groot potentieel, we gebruiken hier maar een klein deel van. Tijdens de sessies maken we gebruik van jouw potentieel zoals bijvoorbeeld je zelfhelend vermogen en gaan we op zoek naar hoe jij jouw kracht verder in kan zetten voor jouw herstel en groei. Dit geeft een ‘boost’ aan je zelfvertrouwen en gevoelens van geluk.

9. Doelgericht en effectief

We werken doelgericht, hierdoor gaat er bewust en onbewust aandacht naar waar jij naar toe wilt en alles wat je aandacht geeft groeit. Dit draagt bij tot een sneller herstel van je klachten.

Elke sessie is effectief omdat we per sessie kijken wat jij nu nodig hebt en dan zetten we de meest effectieve interventies in voor de beste resultaten.

10. Jij bent goed zoals je bent: een 10

Voor mij is elk mens goed zoals die is, of je wel of geen klachten hebt, jij bent wie je bent, symbolisch ben je een 10 en dat ben je altijd geweest. In de sessies gaan we altijd op zoek naar het gevoel en de verbinding met je ‘ware zijn’ om dit weer ten volle te kunnen ervaren.