Vrijheid in het onderwijs!

Waarom kinderen vrijheid nodig hebben in het Onderwijs!

Kinderen moeten tegenwoordig zoveel op school. Meer dan 90% van wat ze moeten is cognitief, terwijl wij zoveel meer intelligenties en talenten hebben. Als ik mensen vraag “waarvan word jij gelukkig?” krijg ik nooit als antwoord mijn cognitieve vermogens of alles wat ik heb geleerd op school. Antwoorden die ik krijg zijn bijv.: vrienden, mensen helpen, als ik met mijn hobby of passie bezig ben. De meeste mensen hebben maar weinig tijd voor hun passie omdat ze moeten werken, wat misschien ook wel oké is maar van hun passie worden ze pas echt gelukkig! Dat is voor mij de omgekeerde wereld, zouden we niet veel meer tijd aan onze passie moeten kunnen besteden? Dan komen er overtuigingen langs als “dat verdient niet voldoende” of  “ik ben niet goed genoeg” en “je moet werken om geld te verdienen”. Waar komen die overtuigingen vandaan?

In mijn ogen ligt er een grote basis in het onderwijs. Sinds de industriële revolutie is één van de belangrijkste drijfveren van mensen ‘KENNIS IS MACHT’. Daarom wordt er mijns inziens zoveel aandacht besteed aan cognitieve vaardigheden op school. Laten we het niet hebben over de toetsen die al vanaf groep 2 worden afgenomen. En al die vaardigheden MOETEN in een bepaalde tijd op een bepaald moment door elk kind beheerst worden. En voldoe je niet dan heb je bijles of remedial teaching nodig.

Elk kind gaat lopen wanneer hij of zij er klaar voor is. Stel je voor dat we zeggen: “nou lieverd je bent nu 12 maanden en je loopt nog steeds niet, we gaan met jou op looples’. Dat vindt nagenoeg iedereen belachelijk, maar waarom vinden we het dan oké dat onze kinderen allemaal op hetzelfde moment dezelfde cognitieve vaardigheden moeten ontwikkelen?

En passie? Elk kind houdt van spelen en bewegen en heeft talenten en voorkeuren, daar ligt ook zijn of haar passie. Als een passie een mens zo gelukkig maakt waarom besteden we daar dan niet meer aandacht aan. Elk mens heeft een natuurlijk lerend vermogen, een kind weet intuïtief wat hij of zij nodig heeft. Laten we daar meer op vertrouwen en kinderen juist hierin ondersteunen en vaardigheden en kennis aanbieden op zoveel mogelijke gebieden zowel thuis als in het onderwijs.

Daarvoor is VRIJHEID nodig, vrijheid om zelf te onderzoeken waar jouw passie ligt en hierin je verder te ontwikkelen. Professor Peter Gray heeft een heel mooi en helder artikel geschreven waarin hij onderbouwt waarom kinderen meer vrijheid nodig hebben in het onderwijs! Hierbij vind je de link naar dit artikel: http://www.filmsforaction.org/articles/why-children-protest-going-to-school/